Intervisie

Intervisie is een vorm van ondernemend leren in groepsverband. De groep bestaat hierbij uit gelijken. Door collegiale ondersteuning en onderlinge advisering kom je tot nieuwe inzichten en oplossingen.

Je neemt situaties uit je dagelijkse beroepspraktijk als vertrekpunt. Je formuleert leervragen, komt samen met collega’s tot oplossingen, leert buiten de kaders te denken en concrete acties te formuleren.

Het doel van intervisie is gedragsverandering door het vergroten van zelfreflectie en bewustwording.

Onder zelfreflectie wordt verstaan, terugkijken, bespiegelend overdenken en zoeken naar betekenissen, met als doel je inzicht te vergroten. (Jeroen Hendriksen 2005)
Uitgangspunt is dat je “leert te doen, door te doen wat je moet leren”.
Terugkijken naar werkervaringen is een belangrijk begin om meer bekwaam te worden in reflectie. Verder nodigt intervisie uit tot een dialoog waarbij ieders aandeel van waarde is en een bijdrage kan leveren aan nieuwe inzichten, zowel individueel als samen met de hele groep. De dialoog ontstaat door de ander te bevragen.

Er zijn verschillende soorten Intervisie , zowel begeleid of onbegeleid. Bij het starten van en intervisiegroep wordt er meestal eerst gekeken naar welke vorm het meest geschikt is. Vaak zijn er eerst een aantal bijeenkomsten begeleid waarna de intervisiegroep zelfstandig verder kan.

STAPKRACHT

Sportlaan 12

8095 RJ 't Loo Oldebroek

info@stapkracht.nl

Haike Nillesen +31 640110333

Anco Weijman +31 625066446

© Stapkracht 2023. Powered by Slagkracht